Informacje_dla_wierzycieli - ST³ Offshore

Informacje_dla_wierzycieli


Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt: XII GU 4/20) została ogłoszona upadłość spółki. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 29/20.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładkach Wierzytelności Pracownicze lub Pozostałe Wierzytelności