Fabryka w Szczecinie - ST³ Offshore

Fabryka w Szczecinie

Hala produkcyjna platform pośrednich:
- długość: 240 m
- szerokość: 45 m
- wysokość: 31 m
- wymiary bramy: 20 m x 35 m
Hala produkcyjna fundamentów kratownicowych:
- długość: 240 m
- szerokość: 40 m
- wysokość: 42 m (wysokość 14-piętrowego wieżowca)
- wymiary bramy: 31 m x 35 m
Hala malarni:
- powierzchnia: 3480 m2
- długość: 120 m
- szerokość: 29 m
- wysokość: 31 m
Most Brdowski:
- długość: 197,2 m
- długość drogi na lądzie: 247,95 m
- długość drogi na wyspie:120,44 m
- szerokość drogi: 2 x 3,0 m
- realizacja budowy mostu: 2013-2015
Suwnica bramowa:
- udźwig: 1400 t
- wysokość: 120 m (najwyższa suwnica bramowa w Europie)
- max. wysokość haka: 100 m
- całkowita waga suwnicy: ok. 1580 t
- rozstaw nóg dźwigu: 48 m
- prędkość suwnicy: 30 m/min
- tempo podnoszenia elementów: 4 m/min
- całkowita długość lin: 2 km
- 8 – liczba elementów, w ilu dźwig przypłynął do Szczecin
- 80-340 t – waga poszczególnych elementów suwnicy
Torowisko pod suwnicą:
- długość: 245 m
- cpowierzchnia, na któręj zamontowany jest dźwig: 11 400 m2
- rozstaw torów: 48,3 m
Pier:
- długość częśći wodnej: 145 m
- szerokość części wodnej pomiędzy odbojnicami: 43,4 m (w świetle konstrukcji 44 m)
- głębokość akwenu: 6,50 m
- rozstaw szyn podsuwnicowych: 48,32 m
- powierzchnia akwenu: 6380 m²
- długość belek w części lądowej: 245 m
- całkowita długość toru podsuwnicowego: 392 m
Nabrzeże Mazowieckie:
- długość: 200 m
- głębokość: 9 m
- max. obciążenie terenu 20 kN/m2

Fabryka ST³ Offshore została oddana do użytku pod koniec 2015 roku.  Zaprojektowano ją specjalnie pod kątem produkcji seryjnej wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. To pierwszy w Europie zakład, w którym tego typu wielkogabarytowe konstrukcje stalowe produkowane są w systemie ciągłym (w trójzmianowym trybie pracy).


Zakład produkcyjny zlokalizowany jest na Ostrowie Brdowskim, w północnej części Szczecina, ok. 2 km od centrum miasta. Zajmuje powierzchnię 220 tys. m2 – sama fabryka ma ok. 100 tys. m2, natomiast pozostały teren przeznaczony jest do składowania gotowych fundamentów. Zdolność magazynowania wyprodukowanych konstrukcji  szacuje się na ok. 50% rocznej produkcji.


KRÓTKA HISTORIA:

 • czerwiec 2013 r. – otrzymanie pozwolenia na budowę od Wojewody Zachodniopomorskiego
 • październik 2013 r. – włączenie terenów fabryki do Podstrefy Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
 • 5 grudnia 2013 r. - oficjalna uroczystość rozpoczęcia budowy fabryki
 • grudzień 2014 r. – zakończenie budowy stalowej konstrukcji głównej hali produkcyjnej
 • luty 2015 r. - zakończenie budowy stalowej konstrukcji malarni
 • 1. kwartał 2015 r. – montaż maszyn produkcyjnych w głównej hali produkcyjnej
 • czerwiec 2015 r. – rozpoczęcie prac budowlanych lądowej części pirsu
 • październik 2015 r. – dostawa do Szczecina wszystkich elementów ogromnej 120-m suwnicy bramowej
 • 4. kwartał 2015 r. - otrzymanie pozwolenia od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektów fabryki
 • kwiecień 2016 r. – dopuszczenie do eksploatacji suwnicy
 • 2. kwartał 2016 r. – dopuszczenie do eksploatacji pirsu (część lądowa i wodna)


Montaż suwnicy bramowej