Produkcja - ST³ Offshore

Produkcja

Fabryka ST³ Offshore powstała w Szczecinie, w północnej części kraju.
Taka lokalizacja, nad samą Odrą i z bliskim dostępem do Morza Bałtyckiego oznacza niedalekie sąsiedztwo z kluczowymi rynkami odbiorców na Morzu Północnym – Niemcami i krajami skandynawskimi. Bezpośrednie połączenie transportowe drogą wodną z Bałtykiem i dalej aż do Morza Północnego umożliwia krótki i tańszy transport produktów ponadgabarytowych do wszystkich docelowych rynków zbytu w Europie Północnej.

Ulokowanie tego typu zakładu właśnie tutaj, w Szczecinie, związane jest także z wieloletnim doświadczenie regionu w produkcji dużych konstrukcji stalowych, m.in. dla przemysłu stalowego i stoczniowego. Wiąże się z tym duży potencjał i zasoby ludzkie, a więc możliwość znalezienia pracowników z doświadczeniem w branży.

Nowo powstała fabryka produkuje fundamenty morskich elektrowni wiatrowych (platformy pośrednie, fundamenty kratownicowe oraz jednopalowe), na których montowane są (na morzu) maszty i turbiny wiatrowe. Produkujemy platformy pośrednie i fundamenty kratownicowe przewidziane do instalacji na morzu na głębokościach do 60 m. Więcej danych w zakładce PRODUKTY.

Więcej: