Polityka prywatności. Ochrona danych - ST³ Offshore

Polityka prywatności. Ochrona danych

Witamy na stronie internetowej ST³  Offshore.  Nasza firma bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Poniżej pragniemy przedstawić informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz naszej polityki prywatności.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1.     1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ST 3 Offshore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, adres siedziby: ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin, kontakt mailowy: info@st3-offshore.com lub telefoniczny: +48 91 813 64 64; ST³ Offshore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, adres siedziby: ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin, kontakt mailowy: 

       info@st3-offshore.com lub telefoniczny: +48 91 813 64 64;

2.     Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznejiod@st3-offshore.com lub za pośrednictwem poczty kierowanej na adres spółki z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie się odbywało:

  • na podstawie zgody w przypadku przesłania przez Panią/Pana wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej. Zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na czynności podjęte przed cofnięciem zgody;
  • na podstawie umowy, jeżeli ST 3 Offshore Sp. z o.o. w upadłości jest nią z Panią/Panem związana lub prowadzi działania zmierzające do jej zawarcia. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie okres archiwizacji zgodny z obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów szczególnych, np. w sprawach pracowniczych okres ten może wynosić nawet 50 lat;
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora w przypadku ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
  • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. rejestracji wizerunku za pomocą monitoringu terenie spółki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
  •  

4.     Odbiorcą Pani/a danych osobowych może być Syndyk masy upadłości, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, kancelarie prawne i inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5.     Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.ST³ 

6.     Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;

7.     Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych w przypadku działań zmierzającym do zawarcia umowy jest warunkiem koniecznym, w przypadku kontaktu z nami jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji przedstawionego przez Panią/Pana celu. Wstęp na teren ST 3 Offshore Sp. z o.o w upadłości wiąże się każdorazowo z rejestracją Pani/a wizerunku.Protokoły serwerów internetowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W czasie przeglądania naszej strony serwer, na którym znajduje się strona (zwany dalej "serwerem internetowym"), automatycznie gromadzi informacje dotyczące Państwa. Serwer internetowy automatycznie rejestruje określone informacje, jak np.: części Państwa adresów IP, datę i godzinę wizyty na stronie, odwiedzane podstrony, poprzednio odwiedzane strony, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), posiadany system operacyjny (np. Windows 7) lub nazwę domeny i adres Państwa dostawcy internetowego

Pliki Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. technologię cookies.

Sesyjne (session cookies)
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są m. in. w celu tworzenia statystyk.
Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Linki do innych stron internetowych
Na niektórych z naszych stron internetowych znajdują się linki do innych stron internetowych lub opcje umożliwiające udostępnianie zamieszczonych tam treści za pomocą tzw. przycisków udostępniania. Należy pamiętać, że wspomniane strony internetowe nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Prosimy o odwiedzenie tych stron internetowych, aby zapoznać się z informacjami na temat ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i regulacji dotyczących przekazywania danych. Firma ST³ Offshore nie ponosi odpowiedzialności za działania wynikające z korzystania z tych stron ani za zamieszczone na nich treści.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych przez ST³ Offshore, prosimy o kontakt pod adresem:

ST³ Offshore Sp. z o.o. w upadłości
ul. Brdowska 5
PL 71-700 Szczecin

T: +48 91 813 64 64
F: +48 91 813 64 65
info(at)st3-offshore.com

iod(at)st3-offshore.com


Informujemy, że niniejsze oświadczenie może w przyszłości podlegać zmianom lub uzupełnieniom np. ze względu na wymogi prawne. Prosimy zatem o regularne śledzenie informacji na temat aktualnego stanu faktycznego.