Polityka prywatności. Ochrona danych - ST³ Offshore

Polityka prywatności. Ochrona danych

Witamy na stronie internetowej ST³  Offshore.  Nasza firma bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Poniżej pragniemy przedstawić informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz naszej polityki prywatności.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1.     Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest ST³ Offshore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin, kontakt mailowy: 

       info@st3-offshore.com lub telefoniczny: +48 91 813 64 64;

2.     W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@st3-offshore.com lub za pośrednictwem poczty kierowanej na adres spółki z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;

3.     Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

4.     Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.     Odbiorcą danych osobowych może być ST³  Offshore Sp. z o.o. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, o czym zostaną Państwo poinformowani przed wyrażeniem konkretnej zgody;

6.     Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

7.     Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

8.     Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

9.     W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

10. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Protokoły serwerów internetowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W przypadku niemalże wszystkich stron internetowych w czasie przeglądania naszej strony serwer, na którym znajduje się strona (zwany dalej "serwerem internetowym"), automatycznie gromadzi informacje dotyczące Państwa. Serwer internetowy automatycznie rejestruje określone informacje, jak np.: części Państwa adresów IP, datę i godzinę wizyty na stronie, odwiedzane podstrony,  poprzednio odwiedzane strony, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), posiadany system operacyjny (np. Windows 7) lub nazwę domeny i adres Państwa dostawcy internetowego. Jeżeli jakakolwiek z naszych stron internetowych korzysta z plików cookies, serwer internetowy zapisuje również informacje przechowywane w tych plikach.

Pliki Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują tzw. technologię cookies. Pliki cookies to informacje przesyłane przez nasz serwer internetowy na Państwa komputer (a dokładniej: zdeponowane w katalogu Państwa przeglądarki) z chwilą wejścia na stronę internetową.
Na niektórych z naszych stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Sesyjne (session cookies)
Te pliki cookies są przechowywane do czasu zakończenia sesji i całkowitego zamknięcia przeglądarki. Nie zawierają one żadnych danych osobowych i są stosowane wyłącznie do celów analizy statystycznej.

Pliki cookies osób trzecich na naszych stronach internetowych
Nie pozwalamy osobom trzecim na umieszczanie plików cookies na Państwa komputerze za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Blokowanie i/lub kontrola plików Cookies
Istnieją różne metody, by zablokować, wyświetlić i usunąć pliki cookies zdeponowane na Państwa komputerze. Zależy to od stosowanej przeglądarki internetowej. W razie trudności przy przeprowadzeniu tej procedury zalecamy kontakt z producentem przeglądarki.
Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku zmiany ustawień przeglądarki wykorzystanie przez użytkownika wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie może być niemożliwe.

Pozyskiwanie przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych
Gromadzimy tylko te dane (poza danymi pozyskanymi w ramach działania protokołów serwera internetowego), które Państwo sami nam udostępnili, by móc korzystać z oferowanych przez nas usług (np. aplikacje na stanowiska, zapytania, newsletter). Te dane są przetwarzane i/lub wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji danej usługi. Jeżeli jest to konieczne do obsługi zapytań, Państwa dane mogą również zostać przekazane przedsiębiorstwom wchodzącym w skład grupy udziałowców. W razie potrzeby możemy powierzyć realizację danej usługi (np. rozesłania materiałów informacyjnych) innym usługodawcom. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym osobom trzecim.
Poniżej zamieszczamy informacje na temat usług specjalnych, z których można korzystać w ramach naszej strony internetowej:

Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani subskrypcją newslettera, prosimy o przesłanie swojego adresu e-mail. Przed wysłaniem newslettera otrzymają Państwo od nas powiadomienie drogą mailową zawierające link do strony. Dopiero po kliknięciu na link i potwierdzeniu, że rzeczywiście chcecie Państwo otrzymywać newsletter, zostaniecie zapisani na naszą listę mailingową. Taka procedura gwarantuje, że nikt poza Państwem nie będzie mógł użyć Państwa adresu e-mail do subskrypcji newslettera (tzw. procedura Double Opt-In).

Aplikacja online
Za pośrednictwem naszego serwisu do rekrutacji elektronicznej możliwe jest złożenie aplikacji na aktualnie ogłaszane stanowisko lub tzw. aplikacji z własnej inicjatywy. Podczas rejestracji należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące ochrony danych.

Międzynarodowy transfer danych
Przetwarzanie danych generowanych przez naszą stronę internetową odbywa się na serwerach w krajach Unii Europejskiej względnie Europejskiej Strefy Gospodarczej (UE/ESG).

Bezpieczeństwo
Zwracamy uwagę na fakt, iż transfer danych w internecie odbywa się w sposób niezabezpieczony, stąd też istnieje ryzyko przechwycenia i wykorzystania danych przez osoby trzecie. W każdej chwili można skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

Osoby niepełnoletnie
Dzieci i młodzież niepełnoletnia nie powinny przekazywać danych osobowych w internecie bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Linki do innych stron internetowych
Na niektórych z naszych stron internetowych znajdują się linki do innych stron internetowych lub opcje umożliwiające udostępnianie zamieszczonych tam treści za pomocą tzw. przycisków udostępniania. Należy pamiętać, że wspomniane strony internetowe nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Prosimy o odwiedzenie tych stron internetowych, aby zapoznać się z informacjami na temat ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i regulacji dotyczących przekazywania danych. Firma ST³ Offshore nie ponosi odpowiedzialności za działania wynikające z korzystania z tych stron ani za zamieszczone na nich treści.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych przez ST³ Offshore, prosimy o kontakt pod adresem:

ST³ Offshore Sp. z o.o.
ul. Brdowska 5
PL 71-700 Szczecin

T: +48 91 813 64 64
F: +48 91 813 64 65
info(at)st3-offshore.com

iod(at)st3-offshore.com

Stan na: maj 2018 r.
Informujemy, że niniejsze oświadczenie może w przyszłości podlegać zmianom lub uzupełnieniom np. ze względu na wymogi prawne. Prosimy zatem o regularne śledzenie informacji na temat aktualnego stanu faktycznego.