Zarząd - ST³ Offshore

Zarząd

Andrzej Czech, prezes zarządu  ST³ Offshore sp. z o.o.

Menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi projektami przemysłowymi i energetycznymi realizowanymi w Europie i Ameryce Północnej.
Ma ogromną wiedzę praktyczną w zakresie współpracy i negocjacji z podmiotami sektora publicznego i prywatnego realizujacymi projekty o łącznej wartości ponad miliarda euro.
Zajmując stanowiska menedżerskie swe doświadczenie wykorzystywał w spółkach sektora stoczniowego, przemysłowego i offshore (m.in. Stocznia Gdynia SA, Vistal Gdynia SA, Vistal Offshore, MME-NDI Technology Polska sp. z o.o.) pozyskując dla nich nowe kontrakty, zarządzając projektami restukturyzacyjnymi i wdrażając strategie finansowo-produkcyjne.
Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (Master of Business Administration) oraz Rotterdam School of Management na Uniwersytecie Erasmusa w Holandii.
Równolegle zasiada w zarządzie spółki Energomontaż – Północ Gdynia SA.

 Adam Kowalski, wiceprezes zarządu,
dyrektor operacyjny ST
3 Offshore sp. z o.o.

Menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu firmami produkcyjnymi m.in. sektora offshore, elektronicznego czy przemysłu militarnego. Zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań pozwalających osiągnąć maksymalną efektywność produkcyjną i finansową.
Realizował i zarządzał projektami inżynieryjnymi (w tym inwestycjami typu greenfield) o wartości 100 000 000 dolarów. Ma doświadczenie doradcze w biznesie w zakresie przygotowywania strategii inwestycyjnych finansowych i restrukturyzacyjnych (modyfikacje struktur organizacyjnych, plany naprawcze, diagnozowanie obszarów ryzyka, nadzór i weryfikacja planów finansowych), planowaniu programów szkoleniowych dla kadr oraz optymalizacji poziomu jakości w produkcji. Zajmował się także realizacją audytów z zakresu BHP i systemów informatycznych. Ma doskonałą znajomość i umiejętność efektywnego wykorzystania systemów zarządzania procesami produkcyjnymi (m.in. Lean Manufacturing, TPM, 5S, Kaizen, MRP-ERP, JIT).
Absolwent Politechniki Poznańskiej, na której obronił tytuł doktora nauk technicznych.
Pełnił funkcje kierownicze i zarządcze w wielu liczących się na rynku firmach branży stoczniowej, przemysłowej i offshore (m.in. Stocznia Gdańsk S.A./ GSG Towers Sp. z o.o., Lubawa S.A., LG Innotek Poland Sp. z o.o. oraz Pratt & Whitney Kalisz Sp. z. o.o.).