Zarząd - ST³ Offshore

Zarząd

Cezary Krasodomski
Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

Maciej Drogoń
Wiceprezes Zarządu