Inżynieria / R&D - ST³ Offshore

Inżynieria / R&D

Inżynieria Offshore – nasza mocna strona

Dysponujemy wysoce wyspecjalizowany zespołem projektowym skoncentrowanym na obniżaniu kosztów i wzroście efektywności produkcji seryjnej a także na opracowywaniu badawczych projektów rozwojowych.

Zadania i cechy działu:

  • projekty badawcze, ulepszanie produktu (fundamentów offshore) oraz linii produkcyjnej
  • 12 specialistów, w tym: konstruktorzy offshore, konstruktorzy CAD
  • najnowocześniejsze specjalistyczne oprogramowanie (Software:  CAD -  Inventor, CAD – Autocad,  Sofistik)
  • zastosowanie know-how w procesie projektowania, koordynacji projektu, w procesie zatwierdzenia i certyfikacji
  • bezpośrednia współpraca ze specjaliści od produkcji zautomatyzowanej, zaawansowane technologie spawania
  • rozwój i standaryzacja projektowania konstrukcji offshore, w tym certyfikacje
  • nacisk na wydajną kosztowo produkcję seryjną, w szczególności fundamentów kratownicowych