ST³ Offshore na sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł” - ST³ Offshore

ST³ Offshore na sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”

14.03.2018

Spółka ST³ Offshore wzięła udział w III edycji sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”. Tematem przewodnim była: energetyka (zasoby, technologie, trendy).

Wydarzenie odbyło się w dniach 8-10 marca 2018 r. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie spółka zaprezentowała profil swojej działalności, ofertę praktyk, staży oraz pracy.

Sympozjum towarzyszyły Targi Praktyk, na których wiceprezes ST3 Offshore Adam Kowalski wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Człowiek sukcesu - ile musisz włożyć ciężkiej pracy, a ile mieć szczęścia?”.

Stoisko firmy cieszyło się sporym zainteresowaniem, a ze strony młodzieży i  studentów padło wiele ciekawych pytań dotyczących możliwości odbywania staży i ścieżki kariery w szczecińskiej fabryce.

Wróć