Współpraca ST³ Offshore z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - ST³ Offshore

Współpraca ST³ Offshore z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

29.03.2019

W dniu 28.02.2019 r. przez ST³ Offshore sp. z o.o. oraz Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej został podpisany list intencyjny, którego celem jest potwierdzenie wspólnej woli działania Stron na rzecz aktywizacji i promocji szkolnictwa zawodowego. Miałoby to polegać na dostosowaniu oferty edukacyjnej, utworzeniu dodatkowych szkoleń spawalniczych dla uczestników projektu. Umożliwiłoby to nabycie uczniom (i nie tylko) niezbędnych kwalifikacji do pozyskania pracy w branży konstrukcji stalowych, przede wszystkim w jednym z największych przedsiębiorstw lokalnego rynku pracy, jakim jest ST³ Offshore sp. z o.o.

Współpraca Stron polegać będzie na podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu doprowadzenie do organizacji dodatkowych szkoleń spawalniczych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zgodnych z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dotyczących metody spawania 136 – oraz uzupełnienie wiedzy i praktyki o wewnętrzne procesy w  spółce ST³ Offshore.  W tym celu spółka zorganizuje wizualizacje i staże dla uczniów, a kolejno zatrudni zainteresowanych współpracą.

Strony dostrzegają potrzebę kształcenia w kierunku spawalniczym oraz rozszerzania uprawnień uczniów posiadających podstawowe certyfikaty. Poprzez teoretyczne kształcenie zawodowe, absolwenci kierunków takich jak: technik mechanik okrętowy, technik jednostek pływających oraz technik mechatronik,  będą mogli w przyszłości zaspokoić potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym zniwelować niedobór pracowników o tak specyficznych kompetencjach zawodowych.

Uczniom Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przedstawiliśmy projekt doskonalenia zawodowego oraz jakie możliwości dla nich stwarza. Zaprezentowana została firma, struktura oraz warunki zatrudnienia. Dodatkowo dzięki współpracy  ST³ Offshore sp. z o.o. z Przemysłową Akademią Rozwoju uczniowie zapoznali się ze specjalnie dedykowaną dla nich platformą.

 
Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocna!

List intencyjny

 

 

Wróć