Proces restrukturyzacji – firma wychodzi na prostą - ST³ Offshore

Proces restrukturyzacji – firma wychodzi na prostą

01.02.2018

W ST³ Offshore rozpoczęła się restrukturyzacja firmy. Wniosek nowego zarządu ST³ Offshore o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego został pozytywnie rozpatrzony przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum. Oznacza to formalną możliwość wdrożenia programu naprawczego i ustabilizowania sytuacji spółki.

Decyzja sądu pozwala na normalną działalność firmy. To dla nas bardzo dobra informacja - mówi prezes zarządu ST³ Offshore sp. z o.o. Andrzej Czech – Złożony przez obecny zarząd wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego został dobrze oceniony przez sąd, który przychylił się także do wyznaczenia zaproponowanego przez nas nadzorcy sądowego.


Nadzorca sądowy czuwa nad przygotowaniem i realizacją postępowania układowego. Został zaktualizowany i przedstawiony sądowi m.in. plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Firma już na etapie rozpatrywania wniosku o restrukturyzację spłaciła 50% wymagalnych wierzytelności. Do osiągnięcia pełnej stabilizacji sytuacji spółki konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami. Przyjęty układ pozwoli na systematyczne wywiązywanie się z pozostałych należności według ustalonych terminów i zasad oraz na kontynuowanie działalności w przyszłości, szczególnie w perspektywie lat 2020-2030, kiedy to planowane są znaczące inwestycje w farmy wiatrowe w rejonie Morza Północnego oraz Bałtyku, w tym budowa polskich farm wiatrowych.


Podpisane w październiku 2017 porozumienia z właścicielami i klientami ST3 Offshore otworzyły nowy rozdział w funkcjonowaniu fabryki. Dotychczasowy mniejszościowy właściciel  - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS - objął 80% udziałów w spółce i tym samym przejął nad nią pełną kontrolę operacyjną.  W wyniku negocjacji z Orested (DONG Energy) – głównym zleceniodawcą spółki - zatwierdzony został nowy harmonogram realizacji kontraktu. Prace postępują według ustalonego planu, a zakończenie kontraktu planowane jest na połowę 2018 roku. 

Wróć