Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - ST³ Offshore

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

08.04.2020

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie


Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy z dnia 31 marca 2020 r. (sygn. akt: XII GU 4/20) została ogłoszona upadłość spółki. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 29/20.

Sąd wyznaczył syndyka w osobie Natalii Leszczyńskiej (radca prawny, licencjonowany syndyk (doradca restrukturyzacyjny), numer licencji 852) oraz Sędziego-Komisarza w osobie SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej.

Z uwagi na datę złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, do niniejszego postępowania upadłościowego stosujemy przepisy ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu dotychczasowym, tj. przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r. Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802) w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 315, art. 317, art. 320, art. 330a i art. 334 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W tym miejscu będą na bieżąco publikowane informacje o stanie postępowania upadłościowego, w tym o aktualnych istotnych czynnościach syndyka

Wróć