Informacje dotyczące szóstego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa. - ST³ Offshore

Informacje dotyczące szóstego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa.

20.03.2023

    W dniu 20.03.2023 r. w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy odbyła się aukcja ustna na zakup przedsiębiorstwa ST3 Offshore. W wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferowano cenę 170.500.002 zł (sto siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy dwa złote), która stanowiła najwyższą zaoferowaną cenę, wobec czego syndyk dokonał jej przybicia. Tym samym dokonano wyboru oferty złożonej przez RPGZ XXVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
    Aktualnie rozpoczynamy procedurę przygotowania wszystkich umów stanowiących poszczególne etapy mające doprowadzić do sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości.

Wróć