Ogłoszenia wymagane przez prawo upadłościowe - ST³ Offshore

Ogłoszenia wymagane przez prawo upadłościowe

25.06.2020

W dniu 25.06.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ST 3 Offshore spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie, KRS 0000372464. [Nr 122 (6012) Poz. 29909]

Back