ENVIRONMENT - ST³ Offshore

ENVIRONMENT

According to Polish regulation 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138)

we would like to inform that in our plant is possible to use at one time substances such as:

a.   Flammable gases acetylene  Mg. Oxygen 14 Mg, carbon dioxide 10 Mg;
b.   Flammable liquids category 3 store in room temperature above boiling point, approx. 30 Mg.

All materials and gases are stored in specialized containers, in places suited with certificates.

ST3 Offshore has all environmental permit according to polish law (Dz. U. 2018 poz. 799).