Zakończona procedura składania wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - ST³ Offshore

Zakończona procedura składania wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

23.07.2020

Syndyk masy upadłości ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie informuje, iż z dniem 17 lipca 2020 r. zakończona została procedura składania wszystkich wniosków w zakresie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po weryfikacji dokumentów przez Fundusz, syndyk otrzyma środki pozwalające dokonać wypłaty świadczeń zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

Back