Sprzedaż elementów konstrukcji stalowych - ST³ Offshore

Sprzedaż elementów konstrukcji stalowych

20.11.2020

Syndyk Masy Upadłości ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości określone szczegółowo w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu ofert – elementy konstrukcji stalowych (złom).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z regulaminem.

Termin składania ofert: 30.11.2020 r.

Back