Konkurs ofert na sprzedaż ruchomości - ST³ Offshore

Konkurs ofert na sprzedaż ruchomości

30.04.2021


Konkurs ofert dotyczy sprzedaży ruchomości wymienionych szczegółowo w załącznikach nr 1 i 2, wchodzących w skład masy upadłości ST 3 Offshore sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie.

Oferty należy składać w formie pisemnej poprzez przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami pocztą e-mail na adres: p.bernacka@st3-offshore.com bądź przesyłką poleconą na adres: ST 3 Offshore sp. z o.o. w upadłości, ul. Brdowska 5, 71-700 Szczecin, w terminie do dnia 15.06.2021 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty).

Back