Informacje dotyczące przetargu - ST³ Offshore

Informacje dotyczące przetargu

26.10.2020

Syndyk informuje, iż w drugim przetargu na dzierżawę przedsiębiorstwa ST3 Offshore sp. z o.o. nie wpłynęła żadna oferta. Aktualnie syndyk prowadzi negocjacje z potencjalnymi inwestorami, których celem jest wypracowanie takich warunków dzierżawy przedsiębiorstwa, które będą akceptowalne dla obu stron i będą uwzględniały interesy masy upadłości.

Back