Informacja dla Pracowników - ST³ Offshore

Informacja dla Pracowników

03.02.2021Szanowni Państwo

W związku z kierowanymi pytaniami w sprawie PIT-11 za 2020 rok oraz w sprawie wierzytelności pracowniczych ujętych na liście wierzytelności, uprzejmie wyjaśniam że:

 

 1. PIT-y 11 za 2020 rok zostaną Państwu przesłane na adres korespondencyjny do końca lutego br. zgodnie z obowiązującymi przepisami; PIT-11 zawiera kwotę przychodu, jaki otrzymali Państwo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2020 roku.

 2. Lista wierzytelności sporządzona przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości zostanie złożona w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy do końca lutego 2021 r.
 3.  

 4. Każdy z pracowników może zapoznać się z listą wierzytelności złożoną przez syndyka w Sądzie, jak też zwrócić się z zapytaniem do syndyka o wskazanie wysokości wierzytelności ujętej na liście wierzytelności z urzędu za pośrednictwem @ upadlosc@st3-offshore.com
 5.  

 6. Proszę wziąć pod uwagę to, że lista wierzytelności zawierać będzie kwoty wynagrodzeń (i innych należności pracowniczych), jakie mieliby Państwo otrzymać po uwzględnieniu wypłat z FGŚP tylko do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości tj. do 30.03.2020 r.

  Przykład:

  Należna kwota jaką powinien otrzymać pracownik od 01.01.2020 do 30.03.2020 = 20.000 zł (brutto)

  Kwota refundacji przez FGŚP za okres 01.01.2020 do 30.03.2020 = 15.000 zł (brutto)

  Kwota jaka wynika z różnicy i będzie widniała w liście wierzytelności = 5.000 zł (brutto)

 7. Syndyk wskazuje, że wszelkie należności pracownicze, które powstały od dnia ogłoszenia upadłości tj. od 31.03.2020 r. syndyk pokryje ze środków zgromadzonych w toku postępowania (ze sprzedaży składników masy upadłości), bowiem stanowią one koszt postępowania upadłościowego i nie są umieszczane na liście wierzytelności.
 8.  

   

 

 

Back