Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rozpoczął wypłaty złożonych przez ST3 Offshore wniosków o wypłatę zaległych wynagrodzeń. - ST³ Offshore

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rozpoczął wypłaty złożonych przez ST3 Offshore wniosków o wypłatę zaległych wynagrodzeń.

12.08.2020

Szanowni Państwo, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rozpoczął wypłaty złożonych przez ST3 Offshore wniosków o wypłatę zaległych wynagrodzeń. FGŚP realizuje zaległe wynagrodzenia/przestój wraz z dodatkami (nadgodziny, średnie urlopowe, wynagrodzenia chorobowe, itp.) za okres trzech miesięcy, tj. styczeń 2020 – marzec 2020 oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowania i odprawy.

Odszkodowania z tyt. rozwiązania umów na podstawie Art. 55 par 11 nie są realizowane przez Fundusz.

Kwoty zaległych świadczeń nie mogły przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału do dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tj. 5 331,47 zł brutto.

PITY-11 za wypłacone świadczenia będą wystawiane zgodnie z przepisami i przesyłane na adres korespondencyjny w 2021 roku (najpóźniej do końca lutego 2021).

Sukcesywnie będą realizowane kolejne wnioski. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Back